04/2021
FÖRVÄNTAS STÅ KLAR
4
ELDRIVNA ARBETSMASKINER
1
HELSINGFORS FÖRSTA PILOT FÖR UTSLÄPPSFRITT BYGGANDE

Pyöräkatu avattu kaksisuuntaiselle liikenteelle koko matkalta ja kiertoreitit päättyneet

Pyöräräilijöiden ajolinjat länsipäädyssä


Projektet

Brändö parkväg görs om till en cykelgata och blir en del av Östbanan, cykeltrafikens huvudled från öst in till centrum. På cykelgatan kör cyklisterna och motorfordon på samma körbana. Motorfordonen anpassar sin hastighet till cyklandet. Efter förnyelsen blir gatan tydligare och säkrare för alla.

Entreprenaden piloterar konseptet för utsläppsfritt byggande med betoning på arbetsmaskinernas miljövänlighet. Arbetsmaskinerna drivs med förnybar energi. Gatan förväntas stå klar i slutet av april 2021.

Följ projektet

Framgång

90%

Ta gärna kontakt

Har du en fråga på lager som du inte fann svar på? Kontakta oss med låg tröskel på facebook endera genom att kommentera inlägg eller privat via messenger. Vi återkommer snarast.

Voit myös lähettää sähköpostia tim.karike@vmsuomalainen.fi.