Helsingin vähäpäästöiset työmaapilotit ovat käynnistyneet

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanke on mukana kehittämässä Helsingin rakennustyömaita päästöttömiksi. Heinäkuussa käynnistyi kaksi työmaapilottia, Kulosaaren puistotien ja Ilmalan raitiotien urakat.

Kulosaaren halki kulkevalle vehreälle puistotielle rakennetaan paraikaa Helsingin ensimmäistä pyöräkatua toteuttaen konkreettisesti kaupungin tavoitetta edistää kestäviä kulkumuotoja lähitulevaisuudessa. Punaisesta asvaltistaan tunnettuja pyöräkatuja on jo aiemmin tehty mm. Joensuuhun. Rakennustyö aloitettiin heinäkuun lopulla ja valmista pitäisi olla jo helmikuussa 2021.

Pyöräkadulla liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla eli autot sopeuttavat ajonsa että nopeutensa pyöräilijöihin. Kulkuneuvot etenevät kadulla peräkkäin välttäen ohitustilanteita, ajonopeuden ollessa enintään 30 km/h. Pyöräkatu lisää myös jalankulkijoiden turvallisuutta, kun jalkakäytävät on varattu vain kävelylle. Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen pyöräillä jalkakäytävällä uudistuksen jälkeenkin huomioiden muun liikenteen. Pyöräkadusta tulee osa Itäbaanaa, joka on yksi pyöräilyn valtaväylistä keskustaan.

Puistotien urakka on yksi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päästöttömän työmaan pilottikohteista, joka tavoittelee työmailla syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Työmaan kaikkien työkoneiden tulee urakkaohjelman mukaisesti olla joko uusiutuvalla sähköllä toimivia tai niiden käyttämän polttoaineen ei-fossiilista alkuperää. Kulosaaressa tämä toteutetaan HVO-dieselillä eli vetykäsitellyllä kasvi- ja eläinrasvoista tehdyllä uusiutuvalla polttoaineella sekä alkuperävarmennetulla sekoituksella aurinko-, tuuli- ja vesivoimaa. HVO:n hiilijalanjälki on arvioitu olevan jopa 90 % pienempi kuin fossiilisella dieselillä. Tässä pilotissa keskitytään juuri päästöttömiin työkoneisiin ja täten muut työmaalla käytettävät materiaalit eivät ole pilotin piirissä.

Lisäksi urakoitsijalta vaadittiin jo tarjousvaiheessa ympäristösertifikaattia sekä päästöjen raportointityön kehitykseen osallistumista kaupungin kanssa seuraten yhdessä mm. energiankulutusta koko hankkeen ajan.

Työmaalla toimii useita täyssähköisiä työkoneita kuten pirteän keltaisia pyöräkuormaajia, jotka eivät eritä pienhiukkasia ympäristöön ja ovat myös asukasystävällisiä matalan, tavanomaiseen katumeluun rinnastettavan melutasonsa takia. Asukasympäristö on myös huomioitu louhintatavassa – se suoritetaan räjähteettömästi kiilaamalla.